1082.3. Formulė y = k/x

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite x reikšmę, kai duota y reikšmė. y = -0,4/x
y=0,2; x = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  5. Fizika: Judėjimo rūšys.
  6. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  7. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  8. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  9. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  10. Fizika: