1082.3. Formulė y = k/x

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite x reikšmę, kai duota y reikšmė. y = -0,4/x
y=0,2; x = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Chemija: Medžiagos kiekis.
  5. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  6. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  7. Fizika: Slėgis.
  8. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  9. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  10. Algebra: Realieji skaičiai