1082.3. Formulė y = k/x

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite x reikšmę, kai duota y reikšmė. y = -0,4/x
y=0,2; x = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  2. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Fizika:
  5. Algebra: Realieji skaičiai
  6. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  10. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas