1082.3. Formulė y = k/x

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite x reikšmę, kai duota y reikšmė. y = -0,4/x
y=0,2; x = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Formulė y = k/x
  2. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Fizika: Judėjimo rūšys.
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  8. Chemija: Medžiagos kiekis.
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Fizika: Judėjimo rūšys.