3214.3. Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas

Parašykite atsakymą.

Nusibrėžkite koordinačių plokštumą ir pažymėkite joje taškus A (-4;-4) ir B ( 3; 3). Nubrėžkite stačiakampį ir apskaičiuokite jo plotą.
cm^2
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Geometrinių uždavinių sprendimas
Potemė
Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygčių grafikai
  2. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  3. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
  4. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  5. Geometrija:
  6. Algebra: Aritmetinė progresija
  7. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai
  8. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  9. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  10. Algebra: Diferencijavimas