2619.3. Varijacinė eilutė

Parašykite atsakymą.

Pažiūrėkime į trijų skaitmenų skaičius, kurie sudaryti iš skaitmenų 5; 2; 1 ir 6. Kiek kartų tie skaitmenys yra kartu?
Kiek kartų tie skaitmenys būtų kartu, jei jie nesikartotų?
Kiek kartų tie skaitmenys būtų kartu, kad jų suma nebūtų didesnė nei 8 (skaitmenys nesikartotų)?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Varijacinė eilutė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija:
  2. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  3. Algebra: Nelygybių sistemos
  4. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  5. Algebra: Ekvivalentiškumas
  6. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  7. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
  8. Algebra: Sumos formulė
  9. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  10. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.