2619.3. Varijacinė eilutė

Parašykite atsakymą.

Pažiūrėkime į trijų skaitmenų skaičius, kurie sudaryti iš skaitmenų 5; 2; 1 ir 6. Kiek kartų tie skaitmenys yra kartu?
Kiek kartų tie skaitmenys būtų kartu, jei jie nesikartotų?
Kiek kartų tie skaitmenys būtų kartu, kad jų suma nebūtų didesnė nei 8 (skaitmenys nesikartotų)?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Varijacinė eilutė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Transporto vystymasis
  2. Algebra: Diferencijavimas
  3. Algebra: Ekvivalentiškumas
  4. Fizika: Saulės sistema.
  5. Algebra: Sumos formulė
  6. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  7. Algebra: Nelygybių sistemos
  8. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  9. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  10. Fizika: Energijos transformavimas.