1019.3. Parabolė

Parašykite atsakymą.

Kokia yra parabolės y koordinatė, jei duota funkcija y=x^{2}-6x+4 ir taškas x?
x=-1;y=?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Parabolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  2. Fizika: Judėjimo rūšys.
  3. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Chemija: 10. kl
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.