2008.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti b reikšmė, kad lygtis ax^2+(b^2-(18\times 4-513))x+c=0 būtų ax^2+c=0 kai a>0? (Jei tinka visi skaičiai, rašykite R, jei ne, rašykite U)
b=±
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Chemija:
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  5. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  6. Fizika: Masė ir tankis
  7. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  8. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  9. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  10. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.