2008.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti b reikšmė, kad lygtis ax^2+(b^2-(18\times 4-513))x+c=0 būtų ax^2+c=0 kai a>0? (Jei tinka visi skaičiai, rašykite R, jei ne, rašykite U)
b=±
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  4. Chemija:
  5. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  6. Algebra: Moda
  7. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  8. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  9. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  10. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.