2008.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti b reikšmė, kad lygtis ax^2+(b^2-(18\times 4-513))x+c=0 būtų ax^2+c=0 kai a>0? (Jei tinka visi skaičiai, rašykite R, jei ne, rašykite U)
b=±
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Algebra: ax² + c = 0
  4. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  5. Algebra: Trupmenos
  6. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  7. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  8. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  9. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai