2008.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti b reikšmė, kad lygtis ax^2+(b^2-(18\times 4-513))x+c=0 būtų ax^2+c=0 kai a>0? (Jei tinka visi skaičiai, rašykite R, jei ne, rašykite U)
b=±
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  2. Fizika:
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  5. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis