2008.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti b reikšmė, kad lygtis ax^2+(b^2-(18\times 4-513))x+c=0 būtų ax^2+c=0 kai a>0? (Jei tinka visi skaičiai, rašykite R, jei ne, rašykite U)
b=±
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  2. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  3. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  4. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  6. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  7. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  8. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  9. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  10. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.