2973.3. Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Parašykite teisingą atsakymą

Tarkime, kad tašelis padėtas ant stalo, nenumetant , stumiamas tašelis pastovia jėga. Nustatykite slydimo trinties koeficientą tarp tašelio ir stalo, jeigu tašelio masė yra 6 kg ir jis tolygiai stumiamas su 30 N jėga. Laisvo kritimo pagreitis Žemėje apytiksliai lygus 10m/s^2.
µ=
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  2. Algebra: Kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  5. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  6. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  7. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  8. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  9. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  10. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė