2682.3. Kvadratinės šaknies traukimas

Parašykite atsakymą.

Ištraukite kvadratinę šaknį iš skaičiaus 361. Jeigu šaknų nėra, rašykite U.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinės šaknies traukimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  2. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  3. Fizika: Garso savybės.
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Algebra: ax² + c = 0
  9. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  10. Algebra: Amplitudė (variacinė eilutė)