1800.3. Racionalieji skaičiai

Apskaičiuokite.

16\times (-2)\times (-5)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 3. Algebra: Vienanario koeficientas
 4. Algebra: Raidė - kintamasis
 5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 6. Algebra:
 7. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 8. Algebra: Vienanariai
 9. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 10. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 11. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 12. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 13. Algebra: Panašūs daugianariai
 14. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 15. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 16. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 17. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 18. Algebra: Raidė - kintamasis
 19. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 20. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 21. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 22. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 23. Algebra: Koordinačių plokštuma
 24. Algebra: Vienanariai
 25. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 26. Algebra: Tapatybės
 27. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 28. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 29. Algebra: Skaičių lygtys
 30. Algebra: Lygties sąvoka
 31. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 32. Algebra: Racionalieji skaičiai
 33. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 34. Algebra: Vienodi vienanariai
 35. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 36. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 37. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 38. Algebra: Panašūs vienanariai
 39. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 40. Algebra:
 41. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 42. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.