1800.3. Racionalieji skaičiai

Apskaičiuokite.

16\times (-2)\times (-5)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 3. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 4. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 5. Algebra: Skaičių lygtys
 6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 7. Algebra:
 8. Algebra: Raidė - kintamasis
 9. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 11. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 12. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 13. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 14. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 15. Algebra: Vienanariai
 16. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 17. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 18. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 19. Algebra: Tapatybės
 20. Algebra: Racionalieji skaičiai
 21. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 22. Algebra: Lygties sąvoka
 23. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 24. Algebra: Koordinačių plokštuma
 25. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 26. Algebra: Vienodi vienanariai
 27. Algebra: Vienanariai
 28. Algebra: Raidė - kintamasis
 29. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 30. Algebra:
 31. Algebra: Vienanario koeficientas
 32. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 33. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 34. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 35. Algebra: Panašūs vienanariai
 36. Algebra: Panašūs daugianariai
 37. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 38. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 39. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 40. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 41. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 42. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis