2877.3. Astronomijos samprata.

Parašykite teisingą atsakymą

Saulė spinduliuoja didelę rentgeno spindulių dozę, kurią sugeria Žemė.
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Astronomijos pradmenys.
Potemė
Astronomijos samprata.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija:
  2. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  3. Geometrija:
  4. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
  5. Algebra: Tikimybės
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  7. Algebra: Varjacinė eilutė
  8. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  9. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  10. Algebra: Kvadratinė funkcija