1094.3. Hiperbolė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite parabolės y=x^{2} ir duotos hiperbolės y = 1/17x susikirtimo taškų skaičių!
y = 1/17x
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  2. Algebra: Tikimybė
  3. Algebra: Parabolė
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  8. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  9. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai