1094.3. Hiperbolė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite parabolės y=x^{2} ir duotos hiperbolės y = 1/17x susikirtimo taškų skaičių!
y = 1/17x
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Hiperbolė
  2. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  3. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  4. Algebra: Mediana
  5. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  6. Algebra: Tikimybė
  7. Fizika:
  8. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  9. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  10. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais