1094.3. Hiperbolė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite parabolės y=x^{2} ir duotos hiperbolės y = 1/17x susikirtimo taškų skaičių!
y = 1/17x
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  2. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  3. Algebra: Moda
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  8. Fizika:
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Algebra: Mediana