1094.3. Hiperbolė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite parabolės y=x^{2} ir duotos hiperbolės y = 1/17x susikirtimo taškų skaičių!
y = 1/17x
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  2. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  3. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  4. Algebra: Moda
  5. Fizika:
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Algebra: Mediana
  8. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  9. Algebra: Tikimybė
  10. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė