19.3. Kaip fizika tiria gamtą.

Pažymėkite teisingą atsakymą!

Ar hipotezė atsako į probleminį klausimą?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Kaip fizika tiria gamtą.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Algebra: Racionali išraiška
  3. Algebra:
  4. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  5. Algebra: Parabolė
  6. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  7. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  8. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Trupmenos