1005.3. Trupmenų didinimas ir prastinimas

Parašykite atsakymą.

Suprastinkite šią trupmeną naudodami sutrumpintas daugybos formules (a±b)2 =a2 ± 2ab + b2 bei a2 - b2=(a+b)(a-b)!
\frac{x^{2}+14x+49}{x+7}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų didinimas ir prastinimas