1577.3. Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas

Parašykite atsakymą.

Lygiagretainio kraštinių ilgiai 13 cm ir 25 cm, bet aukštinė, nuleista į trumpiausią kraštinę 16 cm. Apskaičiuokite aukštinės, nuleistos į ilgiausią kraštinę, ilgį.
cm
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Daugiakampio plotai
Potemė
Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso sklidimas.
  2. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  3. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  4. Fizika: Garso sklidimas.
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  6. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  7. Fizika: Medžiagos būsenos
  8. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  9. Algebra: Racionali išraiška
  10. Fizika: Apšvietimas ir sauga