1134.3. Daugianarių aukščiausias laipsnis

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teiginys apie daugianarius yra teisingas? "Paprastos formos tipo daugianario laipsnis yra vadinamas - monoma - aukščiausiu laipsniu. "
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianarių aukščiausias laipsnis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  2. Algebra: Funkcija y = x²
  3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  5. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  7. Algebra:
  8. Algebra: Lygties sąvoka
  9. Algebra: Taško koordinatės
  10. Algebra: