1134.3. Daugianarių aukščiausias laipsnis

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teiginys apie daugianarius yra teisingas? "Paprastos formos tipo daugianario laipsnis yra vadinamas - monoma - aukščiausiu laipsniu. "
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianarių aukščiausias laipsnis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Daugianariai
  4. Algebra:
  5. Algebra: Lygčių savybės
  6. Algebra: Skaičiaus modulis
  7. Algebra: Taško koordinatės
  8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  9. Algebra: Funkcija y = x²
  10. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis