1134.3. Daugianarių aukščiausias laipsnis

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teiginys apie daugianarius yra teisingas? "Paprastos formos tipo daugianario laipsnis yra vadinamas - monoma - aukščiausiu laipsniu. "
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianarių aukščiausias laipsnis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  3. Algebra: Taško koordinatės
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  6. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  7. Algebra: Vienanariai
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  10. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis