1752.3. Dydžių priklausomybė


Vietoj simbolio įrašykite skaičių.
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  3. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
  4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  7. Algebra: Procentai ir proporcijos
  8. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  10. Algebra: Vienodi vienanariai