1752.3. Dydžių priklausomybė


Vietoj simbolio įrašykite skaičių.
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  2. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  4. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  6. Algebra: Abcisės ašis
  7. Algebra: Dydžių priklausomybė
  8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  9. Algebra: Vienanario koeficientas
  10. Algebra: Proporcingumo koeficientas k