1752.3. Dydžių priklausomybė


Vietoj simbolio įrašykite skaičių.
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 3. Algebra: Dydžių priklausomybė
 4. Algebra:
 5. Algebra: Taško koordinatės
 6. Algebra: Funkcija y = x²
 7. Algebra: Dvinariai
 8. Algebra: Vienodi vienanariai
 9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 10. Algebra: Skaičiaus modulis
 11. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 12. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 13. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 14. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 15. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 16. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 17. Algebra: Vienanario koeficientas
 18. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 19. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 20. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 21. Algebra: Daugianariai
 22. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 23. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 24. Algebra: Dydžių priklausomybė
 25. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 26. Algebra: Tapatybės
 27. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 28. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 29. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 30. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 31. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 32. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 33. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 34. Algebra: Dydžių priklausomybė
 35. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 36. Algebra:
 37. Algebra: Procentai ir proporcijos
 38. Algebra: Trinariai
 39. Algebra: Abcisės ašis
 40. Algebra: Panašūs vienanariai
 41. Algebra: Skirtingi vienanariai
 42. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija