1977.3. Laipsnis su neigiamu rodikliu

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite duotus reiškinius ir išdėstykite didėjimo tvarka. Jeigu reikės užrašyti trupmeną, rašykite a/b.
a) (-1)^{-10}
b) (-2)^{-6}
c) \left(\frac{1}{3}\right)^{-4}
d) \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}
e) 37^{-1}

Išdėstyti didėjimo tvarka.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnis su neigiamu rodikliu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 2. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 4. Algebra: Ordinatės ašis
 5. Algebra: Procentai ir proporcijos
 6. Geometrija:
 7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 9. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 10. Algebra: Koordinačių plokštuma
 11. Algebra: Lygties sąvoka
 12. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Algebra:
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Algebra:
 17. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 18. Algebra: Daugianariai
 19. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 20. Algebra: Funkcija
 21. Algebra: Funkcija y = x²
 22. Algebra:
 23. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 24. Algebra:
 25. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 26. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 27. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 28. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 29. Algebra: Tiesinė funkcija
 30. Algebra: Lygties sąvoka
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Algebra: Skaičių lygtys
 33. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 34. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 36. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 37. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 38. Algebra: Trinariai
 39. Algebra: Abcisės ašis
 40. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 41. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 42. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.