2907.3. Informacijos perdavimo rūšys.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Bangos lūžio rodiklis priklauso nuo medžiagos savybių ir bangos .
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Fizika ir technika.
Potemė
Informacijos perdavimo rūšys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
  2. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  3. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
  4. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  5. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai.
  6. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos.
  7. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  8. Algebra: Ekvivalentiškumas
  9. Algebra: Varjacinė eilutė
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės