380.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Užrašykite cheminę formulę medžiagos, kitimų eilėje pažymėtos X. CaO → X → CaCO3 → CaO

CaO → → CaCO3 → CaO
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Sumos formulė
 2. Algebra: Kombinatorika
 3. Algebra: Nelygybių sistemos
 4. Geometrija:
 5. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
 6. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 7. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 8. Chemija: 10. kl
 9. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 10. Fizika: Transporto vystymasis
 11. Chemija: Metalų cheminės savybės.
 12. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 13. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
 14. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 15. Fizika: Elektros sauga.
 16. Fizika: Žvaigždės.
 17. Geometrija:
 18. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 19. Algebra: Sumos formulė
 20. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 21. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 22. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 23. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
 24. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 25. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 26. Fizika: Energijos transformavimas.
 27. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 28. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 29. Algebra: Lygčių grafikai
 30. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
 31. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 32. Algebra: Koeficientas
 33. Chemija:
 34. Fizika: Elektromagnetinių virpesių samprata.
 35. Algebra: Koeficientas
 36. Algebra: Veiksmai su trupmenom
 37. Algebra: Lygčių grafikai
 38. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 39. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 40. Fizika: Transporto vystymasis
 41. Fizika: Elektromagnetinių virpesių samprata.
 42. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.