380.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Užrašykite cheminę formulę medžiagos, kitimų eilėje pažymėtos X. CaO → X → CaCO3 → CaO

CaO → → CaCO3 → CaO
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  2. Algebra: Koeficientas
  3. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  4. Fizika: Elektros sauga.
  5. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  6. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  7. Geometrija:
  8. Fizika: Elektromagnetinių virpesių samprata.
  9. Algebra: Lygčių grafikai
  10. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.