380.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Užrašykite cheminę formulę medžiagos, kitimų eilėje pažymėtos X. CaO → X → CaCO3 → CaO

CaO → → CaCO3 → CaO
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
  2. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  3. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  4. Fizika: Transporto vystymasis
  5. Algebra: Lygčių grafikai
  6. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  7. Fizika: Žvaigždės.
  8. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  9. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
  10. Fizika: Elektros sauga.