983.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Matavimo absoliučioji paklaida yra 0,7cm, nustatykite jo santykinę paklaidą procentais su dviem skaičiais po kablelio, jei matavimas yra 42dm.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Chemija: 10. kl
  4. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Fizika: Archimedo dėsnis.
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Fizika: Judėjimo rūšys.
  9. Algebra: Kvadratinė šaknis
  10. Fizika: Masė ir tankis