983.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Matavimo absoliučioji paklaida yra 0,7cm, nustatykite jo santykinę paklaidą procentais su dviem skaičiais po kablelio, jei matavimas yra 42dm.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinė šaknis
  2. Fizika: Masė ir tankis
  3. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  4. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  5. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  6. Fizika: Judėjimo rūšys.
  7. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  8. Geometrija:
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Algebra: Grafikas