983.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Matavimo absoliučioji paklaida yra 0,7cm, nustatykite jo santykinę paklaidą procentais su dviem skaičiais po kablelio, jei matavimas yra 42dm.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  2. Fizika: Garso pasekmės.
  3. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  4. Fizika: Judėjimo rūšys.
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Fizika: Garso savybės
  8. Algebra: Formulė y = k/x
  9. Fizika: Medžiagos būsenos
  10. Fizika: Judėjimo rūšys.