983.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Matavimo absoliučioji paklaida yra 0,7cm, nustatykite jo santykinę paklaidą procentais su dviem skaičiais po kablelio, jei matavimas yra 42dm.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  4. Algebra: Grafikas
  5. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  6. Fizika: Archimedo dėsnis.
  7. Fizika: Medžiagos būsenos
  8. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  9. Fizika: Garso savybės
  10. Algebra: Proporcijos, procentai