983.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Matavimo absoliučioji paklaida yra 0,7cm, nustatykite jo santykinę paklaidą procentais su dviem skaičiais po kablelio, jei matavimas yra 42dm.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  2. Algebra: Funkcija
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.