983.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Matavimo absoliučioji paklaida yra 0,7cm, nustatykite jo santykinę paklaidą procentais su dviem skaičiais po kablelio, jei matavimas yra 42dm.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  2. Fizika: Archimedo dėsnis.
  3. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  4. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  6. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  7. Fizika: Judėjimo rūšys.
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Algebra: Proporcijos, procentai
  10. Fizika: Masė ir tankis