501.3. Optikos reiškinys gamtoje.

Parašykite teisingą atsakymą

Koks gamtos reiškinys vaizduoja šviesos lūžio spektrą?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Optikos reiškinys gamtoje.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Mediana
  2. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  3. Fizika: Archimedo dėsnis.
  4. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  5. Fizika:
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  7. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Geometrija:
  10. Fizika: Garso sklidimas.