1792.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite.
26-(-17)-(-12)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Racionalieji skaičiai
 2. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 3. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 4. Algebra: Lygčių savybės
 5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 6. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 7. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 8. Algebra: Abcisės ašis
 9. Algebra: Skaičių lygtys
 10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 11. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 12. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 13. Algebra: Daugianariai
 14. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 15. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 16. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 17. Algebra: Trinariai
 18. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 19. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 20. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 21. Algebra: Tapatybės
 22. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 23. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 24. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 25. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 26. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 27. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 28. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 29. Algebra: Panašūs vienanariai
 30. Algebra: Tapatybės
 31. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 32. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 33. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 34. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 35. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 36. Algebra: Racionalieji skaičiai
 37. Algebra: Taško koordinatės
 38. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 39. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 40. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 41. Algebra:
 42. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo