1792.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite.
26-(-17)-(-12)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Abcisės ašis
  4. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  5. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  6. Algebra: Lygčių savybės
  7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  9. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  10. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga