2438.3. Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Pasirinkite atsakymą.

Duotas keturkampis ABCD. Jo įstrižainės susikerta taške O. Ar duota informacija parodo, kad ABCD yra lygiagretainis?
CD || AB un BC || AD
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagretainis
Potemė
Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo grafikas
  2. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  3. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  4. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  5. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  6. Fizika: Garso sklidimas.
  7. Geometrija:
  8. Fizika: Archimedo dėsnis.
  9. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  10. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas