1984.3. Laipsnis su neigiamu rodikliu

Matematikos mokytoja motyvuoja mokinius organizuodama lobio ieškojimą mokykloje. Reikia rasti kabinetą, kuriame mokytoja yra paruošusi vaišių. Mokiniai turi apskaičiuoti reiškinio reikšmę. Gaunama trupmena, kurios skaitiklis rodo mokyklos aukštą, o vardiklis - kabinetą.

Parašykite atsakymą.

\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}\times \left(\frac{1}{5}\right)^{-4}\times \left(\frac{1}{5}\right)^3\times \left(-\frac{2}{3}\right)^2\times \left(\frac{1}{5}\right)^2+\left(\frac{1}{5}\right)^1
aukštas
kabinetas
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnis su neigiamu rodikliu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  2. Algebra: Procentai ir proporcijos
  3. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  4. Algebra: Vienanario koeficientas
  5. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  6. Algebra: Lygties sąvoka
  7. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  9. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu