2069.3. Vienodi vienanariai

Pažymėkite teisingus atsakymus (galimi keli variantai)

Kurie iš šių vienanarių lygūs duotajam? 18m^2 y^4

Šio vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienodi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
  2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  3. Algebra:
  4. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  5. Algebra: Koordinačių plokštuma
  6. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  7. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  8. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  9. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo