2069.3. Vienodi vienanariai

Pažymėkite teisingus atsakymus (galimi keli variantai)

Kurie iš šių vienanarių lygūs duotajam? 18m^2 y^4

Šio vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienodi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 3. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 4. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 6. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 7. Algebra: Daugianariai
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 9. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 10. Algebra: Kintamojo reikšmė
 11. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 12. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 13. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 14. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 15. Algebra: Koordinačių plokštuma
 16. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 17. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 18. Algebra: Funkcija y = x²
 19. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 20. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 21. Algebra: Tapatybės
 22. Algebra: Vienodi vienanariai
 23. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 24. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 25. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 26. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 27. Algebra: Racionalieji skaičiai
 28. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 29. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 30. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 33. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 34. Algebra: Skaičiaus modulis
 35. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 36. Algebra:
 37. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 38. Algebra:
 39. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 40. Algebra: Lygčių savybės
 41. Algebra: Procentai ir proporcijos
 42. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas