2675.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Ištraukite skaičiaus 1296 kvadratinę šaknį!
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  2. Chemija: Medžiagos kiekis.
  3. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  4. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  5. Algebra: Kvadratinė šaknis
  6. Fizika: Archimedo dėsnis.
  7. Algebra:
  8. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  9. Chemija:
  10. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė