2675.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Ištraukite skaičiaus 1296 kvadratinę šaknį!
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  5. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  6. Fizika: Šviesos spektras.
  7. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  8. Fizika: Slėgis.
  9. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  10. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė