2675.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Ištraukite skaičiaus 1296 kvadratinę šaknį!
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Fizika: Garso sklidimas
  3. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  4. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  5. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  6. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  8. Algebra: Moda
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Chemija: