KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

2675.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Ištraukite skaičiaus 1296 kvadratinę šaknį!
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 2. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
 3. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
 4. Fizika: Slėgis.
 5. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 6. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
 7. Fizika: Medžiagos būsenos.
 8. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
 9. Algebra: Kvadratinė šaknis
 10. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė