2675.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Ištraukite skaičiaus 1296 kvadratinę šaknį!
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  2. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  3. Algebra: Moda
  4. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  5. Chemija: Medžiagos kiekis.
  6. Algebra: Kvadratinė šaknis
  7. Fizika: Šviesos spektras.
  8. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  9. Fizika: Garso sklidimas
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.