2675.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Ištraukite skaičiaus 1296 kvadratinę šaknį!
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  2. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  6. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Algebra: Tikimybė
  9. Fizika:
  10. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė