2251.3. Funkcija ir jos savybės

Parašykite atsakymą.

Duota kvadratinė funkcija su vienu nežinomu koeficientu:y=ax^2+64 . Kokia turi būti a reikšmė, kad funkcija turėtų didžiausią reikšmę?

Parašykite atsakymą.

Prilyginkite funkcijos reikšmę 0 ir tarkime, kad a=-4. Kokios yra šaknys? Pirmiausiai parašykite didžiausią šaknį.
x_1=
x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinė funkcija
Potemė
Funkcija ir jos savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Geometrinė progresija
  2. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  3. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  4. Fizika: Darbas ir energija.
  5. Fizika: Darbas ir energija.
  6. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  7. Algebra: Koeficientas
  8. Algebra: Ekvivalentiškumas
  9. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  10. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.