2251.3. Funkcija ir jos savybės

Parašykite atsakymą.

Duota kvadratinė funkcija su vienu nežinomu koeficientu:y=ax^2+64 . Kokia turi būti a reikšmė, kad funkcija turėtų didžiausią reikšmę?

Parašykite atsakymą.

Prilyginkite funkcijos reikšmę 0 ir tarkime, kad a=-4. Kokios yra šaknys? Pirmiausiai parašykite didžiausią šaknį.
x_1=
x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinė funkcija
Potemė
Funkcija ir jos savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija:
  2. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  3. Fizika: Energijos transformavimas.
  4. Algebra: Koeficientas
  5. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  6. Fizika: Elektros sauga.
  7. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  8. Algebra: Geometrinė progresija
  9. Chemija:
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės