2251.3. Funkcija ir jos savybės

Parašykite atsakymą.

Duota kvadratinė funkcija su vienu nežinomu koeficientu:y=ax^2+64 . Kokia turi būti a reikšmė, kad funkcija turėtų didžiausią reikšmę?

Parašykite atsakymą.

Prilyginkite funkcijos reikšmę 0 ir tarkime, kad a=-4. Kokios yra šaknys? Pirmiausiai parašykite didžiausią šaknį.
x_1=
x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinė funkcija
Potemė
Funkcija ir jos savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė progresija
  2. Algebra: Bendri elementai
  3. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime
  4. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  5. Chemija:
  6. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  7. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  8. Fizika: Darbas ir energija.
  9. Fizika: Elektros sauga.
  10. Algebra: Funkcija ir jos savybės