924.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite. Teigiamą begalybę žymėkite +B, o neigiamą - -B.

\frac{15}{3-y}=\frac{25-y}{y+3}
( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Algebra: Mediana
  5. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  6. Fizika:
  7. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  8. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  9. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  10. Geometrija: