KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

924.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite. Teigiamą begalybę žymėkite +B, o neigiamą - -B.

\frac{15}{3-y}=\frac{25-y}{y+3}
( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
 2. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
 3. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 4. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
 5. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 6. Fizika: Archimedo dėsnis.
 7. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
 8. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 9. Fizika:
 10. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju