924.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite. Teigiamą begalybę žymėkite +B, o neigiamą - -B.

\frac{15}{3-y}=\frac{25-y}{y+3}
( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  2. Fizika: Archimedo dėsnis.
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai.
  5. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  6. Fizika:
  7. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.