2904.3. Informacijos perdavimo rūšys.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Šviesos yra teorija apie šviesos sklidimo krypties pasikeitimą pereinant iš vienos aplinkos į kitą.
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Fizika ir technika.
Potemė
Informacijos perdavimo rūšys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  2. Algebra: Lygčių grafikai
  3. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  4. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  5. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  6. Geometrija:
  7. Algebra: Nelygybių sistemos
  8. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  9. Geometrija: Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas
  10. Algebra: Funkcija ir jos savybės