1703.3. Taško koordinatės

Parašykite atsakymą.

Nustatykite taško T koordinates, jei jos yra abscisės ašyje ir dviem vienetais į dešinę nuo ordinatės ašies.
T
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus modulis
 2. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 3. Algebra: Taško koordinatės
 4. Algebra: Racionalieji skaičiai
 5. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 7. Algebra:
 8. Algebra: Tapatybės
 9. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 10. Algebra: Trinariai
 11. Algebra: Dydžių priklausomybė
 12. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 13. Algebra: Taško koordinatės
 14. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 15. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 16. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 17. Algebra: Ordinatės ašis
 18. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 19. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 20. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 21. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 22. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 23. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 24. Algebra: Priešingi daugianariai
 25. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 26. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 27. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 28. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 29. Algebra: Lygties sąvoka
 30. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 31. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 32. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 33. Algebra: Koordinačių plokštuma
 34. Algebra: Panašūs vienanariai
 35. Algebra: Panašūs vienanariai
 36. Algebra:
 37. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 38. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 39. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 40. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 41. Algebra: Vienanario koeficientas
 42. Algebra: