1703.3. Taško koordinatės

Parašykite atsakymą.

Nustatykite taško T koordinates, jei jos yra abscisės ašyje ir dviem vienetais į dešinę nuo ordinatės ašies.
T
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Taško koordinatės
  2. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  3. Algebra: Taško koordinatės
  4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  5. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  6. Algebra: Trinariai
  7. Algebra: Priešingi daugianariai
  8. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  9. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q