1621.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės


Parašykite atsakymą.

Kiek raudonų taškų neatitinka teigiamų skaičių?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dydžių priklausomybė
 2. Algebra: Daugianariai
 3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 4. Algebra:
 5. Algebra: Funkcija y = x²
 6. Algebra: Procentai ir proporcijos
 7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 8. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 9. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 10. Algebra: Skaičiaus modulis
 11. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 12. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 13. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 14. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 17. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 18. Algebra: Vienanario koeficientas
 19. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 20. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 21. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 22. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 23. Algebra: Dvinariai
 24. Algebra: Skirtingi vienanariai
 25. Algebra: Taško koordinatės
 26. Algebra: Abcisės ašis
 27. Algebra:
 28. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 29. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 30. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 31. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 32. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 33. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 34. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Algebra: Dydžių priklausomybė
 36. Algebra: Tapatybės
 37. Algebra: Dydžių priklausomybė
 38. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 39. Algebra: Trinariai
 40. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 41. Algebra: Vienodi vienanariai
 42. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija