1621.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės


Parašykite atsakymą.

Kiek raudonų taškų neatitinka teigiamų skaičių?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Vienanario koeficientas
  5. Algebra: Taško koordinatės
  6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  7. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  8. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  9. Algebra: Vienodi vienanariai
  10. Algebra: Dydžių priklausomybė