1621.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės


Parašykite atsakymą.

Kiek raudonų taškų neatitinka teigiamų skaičių?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Taško koordinatės
 2. Algebra: Panašūs vienanariai
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 6. Algebra: Vienodi vienanariai
 7. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 8. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 9. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 10. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 11. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 12. Algebra: Tapatybės
 13. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 14. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 15. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 16. Algebra: Dydžių priklausomybė
 17. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 18. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 19. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 20. Algebra: Funkcija y = x²
 21. Algebra: Abcisės ašis
 22. Algebra: Dydžių priklausomybė
 23. Algebra: Vienanario koeficientas
 24. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 25. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 26. Algebra: Daugianariai
 27. Algebra: Dvinariai
 28. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 29. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 30. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 31. Algebra: Skaičiaus modulis
 32. Algebra:
 33. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 34. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 35. Algebra: Dydžių priklausomybė
 36. Algebra:
 37. Algebra: Skirtingi vienanariai
 38. Algebra: Trinariai
 39. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 40. Algebra: Procentai ir proporcijos
 41. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 42. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės