917.3. Trupmenos išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite a reikšmę, kad abu reiškiniai būtų lygūs. \frac{x-2}{4y+1}=\frac{x-2}{8a}

a=

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  2. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  3. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  4. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  7. Algebra: Grafikas y = k/x
  8. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Algebra: Tikimybė