917.3. Trupmenos išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite a reikšmę, kad abu reiškiniai būtų lygūs. \frac{x-2}{4y+1}=\frac{x-2}{8a}

a=

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygtys
  2. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  3. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  5. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  6. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  7. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  8. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  9. Algebra: Tikimybė
  10. Geometrija: Rombas ir jo savybės