638.3. Trinariai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite trinario x^2 y^2-2xy+0.25x reikšmę, jei x = -2 o y = 3
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Abcisės ašis
  5. Algebra: Raidė - kintamasis
  6. Algebra: Skaičiaus modulis
  7. Algebra: Lygties sąvoka
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Taško koordinatės
  10. Algebra: