638.3. Trinariai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite trinario x^2 y^2-2xy+0.25x reikšmę, jei x = -2 o y = 3
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  2. Algebra:
  3. Algebra: Abcisės ašis
  4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  5. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  7. Algebra: Raidė - kintamasis
  8. Algebra: Funkcija
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai