638.3. Trinariai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite trinario x^2 y^2-2xy+0.25x reikšmę, jei x = -2 o y = 3
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygčių savybės
  2. Algebra:
  3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  5. Algebra: Trinariai
  6. Algebra: Taško koordinatės
  7. Algebra: Raidė - kintamasis
  8. Algebra: Abcisės ašis
  9. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  10. Algebra: Panašūs vienanariai