638.3. Trinariai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite trinario x^2 y^2-2xy+0.25x reikšmę, jei x = -2 o y = 3
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra:
  3. Algebra: Kintamojo reikšmė
  4. Algebra: Abcisės ašis
  5. Algebra: Taško koordinatės
  6. Algebra:
  7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra: Lygties sąvoka
  10. Algebra: Skaičiaus modulis