1973.3. Laipsnis su neigiamu rodikliu

Parinkite teisingą atsakymą.

Kuris variantas atitinka duotą išraišką\left(\frac{5}{b}\right)^{-6}?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnis su neigiamu rodikliu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  5. Algebra: Skaičiaus modulis
  6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  7. Algebra: Lygties sąvoka
  8. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  9. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  10. Algebra: Panašūs vienanariai