1973.3. Laipsnis su neigiamu rodikliu

Parinkite teisingą atsakymą.

Kuris variantas atitinka duotą išraišką\left(\frac{5}{b}\right)^{-6}?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnis su neigiamu rodikliu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Dydžių priklausomybė
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra:
  5. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  6. Algebra: Tiesinė funkcija
  7. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  8. Algebra: Skirtingi vienanariai
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  10. Algebra: Daugianariai