1803.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Parašykite teisingą atsakymą!


Kokia yra nubrėžtos funkcijos grafiko formulė?
y=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštuma
  2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  3. Algebra: Daugianariai
  4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  5. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  6. Algebra: Dydžių priklausomybė
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  9. Algebra: Daugianariai
  10. Algebra: Dydžių priklausomybė.