1803.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Parašykite teisingą atsakymą!


Kokia yra nubrėžtos funkcijos grafiko formulė?
y=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybė
  2. Algebra: Lygties sąvoka
  3. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  6. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  7. Algebra: Funkcija
  8. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  9. Algebra:
  10. Algebra: Panašūs vienanariai