1140.3. Daugianarių aukščiausias laipsnis

Užrašykite daugianarį su aukščiausiu laipsniu
-y+x^{2}+2yz^{3}+6z^{3}

Parašykite teisingą atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianarių aukščiausias laipsnis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 2. Algebra: Abcisės ašis
 3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 4. Algebra:
 5. Algebra: Priešingi daugianariai
 6. Algebra: Dvinariai
 7. Algebra: Lygčių savybės
 8. Algebra: Raidė - kintamasis
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 10. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 11. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 12. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 13. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 14. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 15. Algebra: Dvinariai
 16. Algebra: Koordinačių plokštuma
 17. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 18. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 19. Algebra: Vienanario koeficientas
 20. Algebra: Dydžių priklausomybė
 21. Algebra: Vienanario koeficientas
 22. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 23. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 24. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 25. Algebra: Skaičių lygtys
 26. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 27. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 28. Algebra: Funkcija y = x²
 29. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 30. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 31. Algebra: Funkcija y = x²
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 34. Algebra: Kintamojo reikšmė
 35. Algebra:
 36. Algebra: Abcisės ašis
 37. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 38. Algebra: Vienodi vienanariai
 39. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 40. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 41. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 42. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)