2703.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį! (jei apskaičiuoti negalime, rašykite raidę U)
\sqrt{\frac{\sqrt{16}\cdot \sqrt{39}}{\sqrt{13}\cdot \sqrt{3}}}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  2. Algebra: Moda
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Geometrija:
  5. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  6. Algebra: Moda
  7. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  8. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.