2703.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį! (jei apskaičiuoti negalime, rašykite raidę U)
\sqrt{\frac{\sqrt{16}\cdot \sqrt{39}}{\sqrt{13}\cdot \sqrt{3}}}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  2. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  3. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  4. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  5. Geometrija:
  6. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  9. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  10. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas