2703.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį! (jei apskaičiuoti negalime, rašykite raidę U)
\sqrt{\frac{\sqrt{16}\cdot \sqrt{39}}{\sqrt{13}\cdot \sqrt{3}}}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija:
 2. Algebra: Moda
 3. Algebra: Proporcijos, procentai
 4. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 5. Algebra: Moda
 6. Fizika: Garso savybės
 7. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
 8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 9. Fizika: Judėjimo grafikas..
 10. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 11. Algebra: Diskriminantas
 12. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 13. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 14. Algebra: Diskriminantas
 15. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 16. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 17. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 18. Geometrija:
 19. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 20. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 21. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 22. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 23. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 24. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
 25. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 26. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 27. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 28. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 29. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 30. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
 31. Fizika: Medžiagos būsenos
 32. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 33. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 34. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
 35. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
 36. Fizika:
 37. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 38. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 39. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 40. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 41. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 42. Fizika: