2703.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį! (jei apskaičiuoti negalime, rašykite raidę U)
\sqrt{\frac{\sqrt{16}\cdot \sqrt{39}}{\sqrt{13}\cdot \sqrt{3}}}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Geometrija:
  3. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  4. Fizika: Medžiagos būsenos
  5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  6. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  9. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  10. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės