114.3. Medžiagų įvairovė.

Pažymėkite teisingus atsakymus. Galimi keli atsakymų variantai.

Kurių iš šių medžiagų nerandama gamtoje?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų įvairovė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Algebra: Hiperbolė
  5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  6. Fizika: Garso sklidimas.
  7. Algebra: ax² + bx = 0
  8. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  9. Algebra: Diskriminantas
  10. Algebra: Realieji skaičiai