709.3. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Pasirinkite atsakymą.

Geometrijoje figūros apibūdinamos pagal šias reikšmes: perimetrą, plotą, spalvą. Ar šis teiginys yra teisingas?
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 2. Algebra: Panašūs vienanariai
 3. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 4. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 5. Algebra: Dvinariai
 6. Algebra:
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Algebra: Vienanario koeficientas
 9. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 11. Algebra:
 12. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 13. Algebra:
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 15. Algebra: Procentai ir proporcijos
 16. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 17. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 18. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 19. Algebra: Panašūs daugianariai
 20. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 22. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 23. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 24. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 25. Algebra: Vienanariai
 26. Algebra: Trinariai
 27. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 28. Algebra: Ordinatės ašis
 29. Algebra: Dvinariai
 30. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 31. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 32. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 33. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 34. Algebra: Panašūs daugianariai
 35. Algebra: Lygčių savybės
 36. Algebra: Procentai ir proporcijos
 37. Algebra: Vienodi vienanariai
 38. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 39. Algebra: Procentai ir proporcijos
 40. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 41. Algebra: Priešingi daugianariai
 42. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx