2014.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite x^2-t^2=0!
x=±
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso pasekmės.
  2. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  3. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  5. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  6. Geometrija:
  7. Algebra: Grafikas
  8. Fizika: Slėgis.
  9. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  10. Algebra: ax² + c = 0