2014.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite x^2-t^2=0!
x=±
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  2. Chemija: Medžiagos kiekis
  3. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  4. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Algebra: Proporcijos, procentai
  7. Fizika: Garso pasekmės.
  8. Algebra: Mediana
  9. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  10. Algebra: ax² + c = 0