138.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kintamojo reikšmę!
x-3 = 3x -15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 3. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 4. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 5. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 6. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 7. Algebra: Trinariai
 8. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 11. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 12. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 13. Algebra: Koordinačių plokštuma
 14. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 15. Algebra: Kintamojo reikšmė
 16. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 17. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 19. Algebra: Panašūs vienanariai
 20. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 21. Algebra:
 22. Algebra: Panašūs vienanariai
 23. Algebra: Funkcija
 24. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 25. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 26. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 27. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 28. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 29. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 30. Algebra: Vienanariai
 31. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 32. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 33. Algebra: Koordinačių plokštuma
 34. Algebra: Taško koordinatės
 35. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 36. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 37. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 38. Algebra: Lygčių savybės
 39. Algebra: Raidė - kintamasis
 40. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 41. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 42. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė