138.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kintamojo reikšmę!
x-3 = 3x -15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  3. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  4. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  5. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  6. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  7. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  9. Algebra: Funkcija
  10. Algebra: Panašūs vienanariai