138.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kintamojo reikšmę!
x-3 = 3x -15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcija
 2. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 3. Algebra:
 4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 6. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 7. Algebra: Lygčių savybės
 8. Algebra: Vienanariai
 9. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 10. Algebra: Taško koordinatės
 11. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Algebra: Kintamojo reikšmė
 14. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 15. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 16. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 17. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 18. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 19. Algebra: Koordinačių plokštuma
 20. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 22. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 23. Algebra: Trinariai
 24. Algebra: Panašūs vienanariai
 25. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 26. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 27. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 28. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 29. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 30. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 31. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 32. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 33. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 34. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 35. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 38. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 39. Algebra: Raidė - kintamasis
 40. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 41. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 42. Algebra: Koordinačių plokštuma