427.3. Metalų cheminės savybės

Užrašykite atsakymą.

Sudeginus chromą 2000°C, susidaro junginys X, kuris naudojamas kaip žalios spalvos pigmentas ir ambrazyvinių pastų dalis. Užrašykite medžiagos X cheminę formulę.
Klasė:
Dalykas
Chemija
Tema
Įvairios medžiagos ir jų panaudojimas.
Potemė
Metalų cheminės savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  2. Algebra: Koeficientas
  3. Fizika: Elektros sauga.
  4. Algebra: Bendri elementai
  5. Fizika: Darbas ir energija.
  6. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  7. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  8. Fizika: Energijos transformavimas.
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  10. Algebra: Tikimybės