1105.3. Ekvivalentiškos lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Ar ši lygtys yra ekvivalentiška 4y-5 = 7? Pavyzdys: y+2 = 6
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Ekvivalentiškos lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  2. Algebra: Ordinatės ašis
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Skaičiaus modulis
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  8. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  9. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  10. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas