1105.3. Ekvivalentiškos lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Ar ši lygtys yra ekvivalentiška 4y-5 = 7? Pavyzdys: y+2 = 6
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Ekvivalentiškos lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  3. Algebra: Tiesinė funkcija
  4. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: Daugianariai
  7. Algebra: Koordinačių plokštuma
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė