1646.3. Abcisės ašis

Užpildykite tuščius laukelius.

Abscisių ašis yra ašis.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  2. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra: Abcisės ašis
  6. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  8. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  9. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  10. Algebra: Skaitmeninė išraiška