1880.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Duota tiesinė funkcija y = kx + b. Nustatykite koeficientą k, kai x ir y yra nežinomieji, o b =4


Parašykite atsakymą.

y=∎x+4
∎→
Apskaičiuokite lentelėje trūkstamą reikšmę.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Taško koordinatės
 2. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 3. Algebra: Ordinatės ašis
 4. Algebra: Funkcija
 5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 7. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 8. Algebra: Funkcija y = x²
 9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 10. Algebra: Panašūs vienanariai
 11. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 12. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 15. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 16. Algebra:
 17. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 18. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 19. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 20. Algebra:
 21. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 22. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 23. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 24. Algebra: Skaičių lygtys
 25. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 26. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 27. Algebra: Trinariai
 28. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 29. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 30. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 31. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 32. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 33. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 34. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 35. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 36. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 37. Algebra:
 38. Algebra: Trinariai
 39. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 40. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 41. Algebra: Vienanariai
 42. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija