1880.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Duota tiesinė funkcija y = kx + b. Nustatykite koeficientą k, kai x ir y yra nežinomieji, o b =4


Parašykite atsakymą.

y=∎x+4
∎→
Apskaičiuokite lentelėje trūkstamą reikšmę.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra:
  3. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  4. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  5. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  7. Algebra: Skaičių lygtys
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  10. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku