2710.3. Funkcija

Užrašykite funkcijos apibrėžimo sritį. y=\sqrt{x+5}

D(f) ∈ ;
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo rūšys.
  2. Algebra: Moda
  3. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  4. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  5. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  6. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  7. Algebra: Grafikas
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  9. Fizika: Garso savybės
  10. Chemija: 10. kl