2710.3. Funkcija

Užrašykite funkcijos apibrėžimo sritį. y=\sqrt{x+5}

D(f) ∈ ;
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  2. Algebra: Proporcijos, procentai
  3. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  4. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  5. Fizika: Masė ir tankis
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Algebra: Trupmenos
  8. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  9. Fizika: Archimedo dėsnis.
  10. Fizika: Apšvietimas ir sauga