2710.3. Funkcija

Užrašykite funkcijos apibrėžimo sritį. y=\sqrt{x+5}

D(f) ∈ ;
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Geometrija:
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  6. Algebra: Kvadratinė šaknis
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  9. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  10. Fizika: Apšvietimas ir sauga