1825.3. Skaičiaus modulis

Pasirinkite atsakymą.

Apskaičiuokite |\frac{-2}{19}|
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija:
 2. Algebra: Funkcija y = x²
 3. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 4. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 5. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 6. Algebra: Tapatybės
 7. Algebra:
 8. Algebra: Panašūs daugianariai
 9. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Algebra: Procentai ir proporcijos
 12. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 13. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 14. Algebra:
 15. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 16. Algebra: Skirtingi vienanariai
 17. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 18. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 19. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 20. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 21. Algebra: Skirtingi vienanariai
 22. Algebra: Skaičiaus modulis
 23. Algebra: Skirtingi vienanariai
 24. Algebra: Vienanariai
 25. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 26. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 27. Algebra: Tapatybės
 28. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 29. Algebra: Vienanario koeficientas
 30. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 31. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 34. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 35. Algebra: Kintamojo reikšmė
 36. Algebra: Abcisės ašis
 37. Algebra: Dydžių priklausomybė
 38. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 39. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 40. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 41. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 42. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis