2098.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite atsakymą.

Išskaidykite dauginamaisiais x^2-9x+25+x-9
(x-4)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  2. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  3. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  4. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  5. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  6. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  7. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  8. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  9. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  10. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).