2098.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite atsakymą.

Išskaidykite dauginamaisiais x^2-9x+25+x-9
(x-4)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso pasekmės.
  2. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  3. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  4. Algebra: Formulė y = k/x
  5. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  6. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  7. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  8. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  9. Fizika: Judėjimo grafikas..
  10. Algebra: Trupmenos išraiška