149.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite MgCl2 molinę masę (Atsakymą suapvalinkite iki sveikojo skaičiaus)!
g/mol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Parabolė
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  4. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  5. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  6. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  9. Algebra: Hiperbolė
  10. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos