149.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite MgCl2 molinę masę (Atsakymą suapvalinkite iki sveikojo skaičiaus)!
g/mol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Medžiagos būsenos
  2. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  3. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  4. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  5. Chemija: Medžiagos kiekis.
  6. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  7. Algebra: Tikimybė
  8. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  9. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  10. Algebra: Iracionalieji skaičiai