1768.3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota funkcija: y=4(x+3). Prie kokios funkcijos argumento reikšmės funkcija yra lygi 4 ?
y(x)=4 pie x=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 3. Algebra: Funkcija
 4. Algebra: Trinariai
 5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 6. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 8. Algebra: Panašūs vienanariai
 9. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 10. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 11. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 12. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 13. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 14. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 15. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 16. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 17. Algebra: Trinariai
 18. Algebra: Skaičių lygtys
 19. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 20. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 21. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 22. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 23. Algebra:
 24. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 25. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 26. Algebra: Vienanariai
 27. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 28. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 29. Algebra: Ordinatės ašis
 30. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 31. Algebra: Panašūs vienanariai
 32. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 33. Algebra:
 34. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 35. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 36. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 37. Algebra: Funkcija y = x²
 38. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 39. Algebra: Taško koordinatės
 40. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 41. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 42. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai