1675.3. Ordinatės ašis

Parašykite teisingą atsakymą.

Kokią reikia įrašyti y reikšmę, kad taškas A(7;y) būtų ordinačių ašyje? ( Jei tinka visi skaičiai rašykite R, jei ne U).
y=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 2. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 3. Algebra:
 4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 5. Algebra: Raidė - kintamasis
 6. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 7. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 9. Algebra: Koordinačių plokštuma
 10. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 11. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 12. Algebra: Panašūs daugianariai
 13. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 14. Algebra: Abcisės ašis
 15. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 16. Algebra: Priešingi daugianariai
 17. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 18. Algebra: Abcisės ašis
 19. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 20. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 21. Algebra: Vienanariai
 22. Algebra: Vienanario koeficientas
 23. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 24. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 25. Algebra: Panašūs vienanariai
 26. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 27. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 28. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 29. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 30. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 31. Algebra: Panašūs daugianariai
 32. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 33. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 34. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 35. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 36. Algebra:
 37. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 38. Algebra: Ordinatės ašis
 39. Algebra:
 40. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 41. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 42. Algebra: Skaičių lygtys